Podstawowym paliwem...


Kominki norweskie
Elegancki kominek Arosa

...do kominka zamkniętego jest drewno odpowiedniego gatunku. Na ogół wykorzystuje się drewno, jakim się dysponuje w danym momencie, ale warto przestrzegać pewnych reguł, żeby uniknąć kłopotów z eksploatacją kominka.


Rozpalanie ognia w kominkach systemu zamkniętego wymaga pewnego doświadczenia, którego nabywa się podczas eksploatacji, stosownie bowiem do etapu palenia trzeba regulować dopływ powietrza. Szczegóły układu regulacji spalania w różnych wkładach mogą się różnić, ale cel jest taki sam: najwłaściwsza regulacja dopływu powietrza.


Rozpalanie w kominku zaczyna się zazwyczaj od otworzenia szybra (jeżeli takie urządzenie istnieje) i przepustnic dopływu powietrza do komory spalania. Na dnie paleniska układamy, na zgnieciony papier lub rozpałkę, drobne kawałki suchego drewna, nadając im kształt stożka, jak w typowym ognisku i podpalamy. Tak przygotowane paliwo, zapala się w całej swej objętości. Ułożenie drewna niechlujnie, powoduje obfite wydzielanie się dymu oraz spowolniony zapłon szczap drewna. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury paleniska, stopniowo dokładamy coraz większe kawałki drewna.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać jako rozpałki żadnych łatwopalnych płynów - benzyny, olejów ani spirytusu.

Podczas rozniecania ognia, otwory dopływowe powinny być całkowicie otwarte, tak aby powietrze miało swobodny dopływ do paleniska. Dla przyspieszenia rozpalania, można lekko uchylić drzwiczki (mała szczelina). Pełny dopływ powietrza utrzymuje się do całkowitego rozpalenia się drewna, to znaczy do pojawienia się intensywnych płomieni i żaru. Jest to znak, że kominek jest wstępnie nagrzany i należy odpowiednio zmniejszyć dopływ powietrza. W kominku z zamkniętą komorą spalania, przy zredukowanym dopływie powietrza, raz dołożone drewno pali się nieprzerwanie, w zależności od gatunku. Dla drewna iglastego (sosny), czas ten waha się od 4 do 6 godzin, zaś w przypadku liściastego (brzozy), do ponad 8 godzin. Im więcej powietrza dostarczy się do komory spalania, tym drewno szybciej się spali.