Kominki z paleniskami zamkniętymi,


Kominki norweskie
Nowoczesna obudowa kominka Boston


poza poczuciem bezpieczeństwa, oferują nam, dzięki swojej sprawności, sporą porcję energii.


Zanim przejdziemy do sposobów jej wykorzystania, omówimy zjawisko wymiany ciepła. Spotykamy się z nim wszędzie tam, gdzie występują różnice temperatur. Ciało lub jego część o wyższej temperaturze przekazuje energię cieplną ciału lub jego części o temperaturze niższej. Zjawisko to występuje w przyrodzie w sposób naturalny, natomiast w technice jest inicjowane i kierowane przez człowieka.

Rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcję (unoszenie) i promieniowanie.

Wszystkie te rodzaje wymiany ciepła występują w przyrodzie i technice zazwyczaj równocześnie i to w różnych kombinacjach. Wymianę ciepła należy zawsze traktować jako zjawisko złożone. Ludzkość na przestrzeni wieków, z różnym skutkiem radziła sobie z problemem osiągnięcia odpowiedniej dla życia temperatury pomieszczeń. Ogrzewanie schronienia w okresie chłodów było, oprócz zaspokojenia głodu i pragnienia, podstawową troską ludzi już od zarania dziejów. Najstarszym źródłem ciepła jest ognisko. Pewnym udoskonaleniem było obłożenie go kamieniami i spojenie ich gliną. W takim palenisku ciepło utrzymywało się nawet po wygaszeniu ognia. Zamknięcie paleniska od góry i odprowadzenie spalin na zewnątrz to początek budowy pieców i kominów.