Średniowiecze...


Kominki norweskie
nowoczesny kominek Geilo


...przyniosło wspaniały rozwój rzemiosła zduńskiego.


Kamienne piece wypierane były przez coraz sprawniejsze i ozdobniejsze piece kaflowe. Pewną odmianą pieców kaflowych są stosowane obecnie, najczęściej w starym budownictwie, elektryczne piece akumulacyjne. W XVII w. zaczęto budować piece stalowe, które udoskonalane przez lata są stosowane i dzisiaj, zwłaszcza gdy nośnikiem energii jest drewno, gaz ziemny lub olej opałowy. Wszystkie wyżej omówione typy urządzeń grzewczych noszą nazwę miejscowych urządzeń grzewczych, ponieważ wytwarzane i magazynowane w nich ciepło jest przekazywane jedynie do otoczenia (pomieszczenia, w którym znajduje się to urządzenie).

Pieców kaflowych ani kominków z paleniskiem otwartym (tradycyjnych) nie buduje się dziś tak powszechnie jak niegdyś, bywają jednak stosowane w budownictwie jednorodzinnym (zarówno letniskowym, jak i całorocznym). W klimacie takim jak w Polsce, ich wadą jest niedostateczna sprawność cieplna (kominki tradycyjne) lub zbyt duże wymiary, niezbędne do dostarczenia odpowiedniej mocy cieplnej (piece kaflowe).

Piece żelazne i żeliwne (stałopalne) znajdują dużo większe zastosowanie, niż mało sprawne kominki tradycyjne i zbyt masywne piece kaflowe. Mają dużą sprawność i można w nich spalać praktycznie każdy rodzaj paliwa, regulując przy tym szybkość spalania, zależnie od wydajności cieplnej i użytego opału. Inną ich zaletą jest zwarta budowa, stosunkowo nieduża masa oraz możliwość niebanalnego rozwiązania wnętrz mieszkalnych. Jeżeli zadaniem urządzenia grzewczego jest ogrzanie pomieszczenia lub kilku pomieszczeń oddalonych od miejsca powstania ciepła, to mamy do czynienia z ogrzewaniem centralnym.