Jeżeli spalać to drewno.Kominki norweskie
Akropolis tradycyjna obudowa kominkowa


Widząc płomienie drgające w kominku ulegamy ich urokowi. Możemy wpatrywać się w nie godzinami. Czy jednak zadaliście sobie Państwo pytanie, jak przebiega proces spalania drewna i co jest potrzebne aby następował on prawidłowo?W tym dziale opowiemy Państwu o zjawiskach fizycznych i chemicznych, występujących podczas spalania drewna oraz przedstawimy krótki zarys dziejów techniki grzewczej.


Najprostszym sposobem uzyskania energii cieplnej jest spalanie paliw. Jest to egzotermiczna (oddająca ciepło) reakcja chemiczna, w czasie której następuje łączenie się palnych składników z tlenem znajdującym się w powietrzu. Fizyczne zjawisko spalania drewna można podzielić na trzy etapy: suszenie (rozpalanie), odgazowanie (płomienie) i zgazowanie paliwa (żar). Niezbędnymi warunkami spalania, prócz pozbycia się wody z paliwa i osiągnięcia temperatury zapłonu części lotnych, jest dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza, zapewniającej całkowite utlenienie pierwiastków i związków palnych. Niedostatek tlenu może spowodować spalanie niezupełne. Jest to proces szkodliwy, ponieważ zamiast utleniania węgla pierwiastkowego do dwutlenku, powstaje silnie toksyczny tlenek węgla. Nie spalone części lotne paliwa uchodząc do komina zmniejszają uzyskiwaną ilość cieplną. Oznaką spalania niezupełnego jest ciemnoczerwony płomień i obfity dym. Podczas spalania zupełnego ogień ma kolor żółto-pomarańczowy, a dym jest jasny. W warunkach spalania niecałkowitego spalaniu ulega tylko część stałej masy paliwa. Podczas spalania całkowitego spala się cała stała masa paliwa, a końcowym produktem jest popiół zawierający między innymi sole mineralne, pobrane przez drzewo podczas wzrostu.

Aby osiągnąć prawidłowe parametry spalania, musimy zadbać o dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza.

Jego dopływ do komory spalania, w kominkach systemu zamkniętego, musi być kontrolowany. Zbyt mała ilość doprowadzi do wspomnianych wyżej niekorzystnych zjawisk. Nadmiar powietrza powoduje, że nie związany tlen oraz obojętny azot niepotrzebnie pobierają ciepło z paleniska, obniżając jego sprawność.