Rodzaje wymiany ciepła


Kominki norweskie
Przykład montażu kominka Nice


Przewodzenie ciepła jest to zjawisko polegające na przekazywaniu ciepła przez stale stykające się ze sobą. te same cząsteczki ciała stałego.Konwekcja (unoszenie) ciepła występuje, gdy cząsteczki ciała przenoszącego ciepło zmieniają swoje położenie względem ciała oddającego lub pobierającego ciepło. Ten rodzaj wymiany ciepła jest typowy dla płynów i gazów. Ruch poszczególnych cząsteczek może być wywołany w sposób naturalny w wyniku zmiany gęstości cząsteczek spowodowanej zmianą ich temperatury - konwekcja naturalna - lub sztuczna (np. za pomocą wentylatora lub pompy) - konwekcja wymuszona. Promieniowanie ciepła polega na przenoszeniu ciepła za pośrednictwem fal elektromagnetycznych wysyłanych przez powierzchnie ciał o wyższej temperaturze, w kierunku powierzchni ciał o niższej temperaturze. Zjawisko to może odbywać się tylko między ciałami rozdzielonymi ośrodkiem przepuszczającym fale elektromagnetyczne (większość gazów) lub w próżni.


Wady i zalety ogrzewania powietrznego.

Do zalet ogrzewania powietrznego należy zaliczyć:
• małą bezwładność cieplną,
• wymianę powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu (wentylacja),
• możliwość centralnego oczyszczania (filtrowania) powietrza,
• brak grzejników i przewodów do rozprowadzania wody, a zatem mniejsze koszty inwestycyjne
i niewystępowanie niebezpieczeństwa zamarzania wody,
• możliwość zastosowania instalacji ogrzewczej jako instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej.


Wady ogrzewania powietrznego to:
• konieczność budowy w stropach lub ścianach kanałów wentylacyjnych (zakończonych kratkami nawiewnymi),
• rozprzestrzenianie się zapachów i hałasu, zwłaszcza przy wymuszonym mechanicznie przepływie.