Pierwsze centralne ogrzewanie...


Kominki norweskie
Wolnostojący kominek Jersey


...znane pod nazwą hypokaustum, zastosowali, w łaźniach i budynkach mieszkalnych, starożytni Grecy i Rzymianie.


Spalali oni w palenisku, znajdującym się w piwnicy budynku drewno lub bezdymny węgiel drzewny. Spaliny i gorące powietrze przepływały siecią poziomych kanałów podłogowych, a następnie pionowymi kanałami na zewnątrz, ogrzewając masywną konstrukcję budynku. Ogrzana podłoga i ściany oddawały potem ciepło do pomieszczenia, w wyniku promieniowania i konwekcji. Typowe centralne ogrzewanie powietrzne stosowano w średniowieczu, w potężnych zamkach gotyckich, np. w Malborku. Ogrzane w palenisku kamienie, po wygaszeniu ognia, oddawały ciepło powietrzu przepływającemu między nimi. Gorące powietrze przepływało kanałami pionowymi do pomieszczeń ogrzewanych. Do dzisiaj nośnikiem ciepła ogrzewania centralnego tego typu, jest gorące powietrze rozprowadzane przewodami (w ścianach lub stropach) do pomieszczeń.

Uwzględniając sposób dostarczenia ciepła powietrzu, można wyróżnić: ogrzewanie bezpośrednie i ogrzewanie pośrednie.

Pierwsze jest typowym ogrzewaniem powietrznym, noszącym również nazwę ogrzewania powietrzno - ogniowego. Ciepło powstające w piecu podczas spalania, jest przekazywane bezpośrednio do "omywającego" go powietrza. W ten sposób ogrzewano duże pomieszczenia: sale zebrań, kościoły itp.

W ogrzewaniach pośrednich występuje dodatkowy, pośredni nośnik ciepła, którym jest woda lub para. W zależności od siły wywołującej przepływ powietrza przez przewody, ogrzewanie dzielimy na grawitacyjne, konwekcyjne i z pobudzeniem mechanicznym za pomocą wentylatora. Do ogrzewania można użyć powietrza: zewnętrznego, powietrza recyrkulacyjnego (pobranego z wnętrza pomieszczenia) lub mieszanego. Do rozważań na temat spalania drewna, na pewno jeszcze powrócimy, gdyż wciąż pozostaje ono podstawowym źródłem ciepła.