Bezpieczeństwo i otoczenie


Kominki norweskie
Verona - płyta podłogowa
zapewniająca bezpieczeństwo

Bardzo ważną informacją, jaka powinna być przekazana klientowi, jest ostrzeżenie przed pozostawianiem w pobliżu drzwi wkładu kominkowego przedmiotów wrażliwych na temperaturę, gdyż szyba emituje bardzo duże ilości ciepła, może dojść do samozapłonu i pożaru!


W przypadku zakupu wkładu kominkowego stalowego, klient powinien zostać poinformowany, by nie blokował drewnem niszy w obudowie. Klienci często sądzą, iż jest to miejsce przeznaczone na składowanie drewna. Nie są świadomi, iż szczelne zamknięcie dopływu powietrza może spowodować przegrzewanie się wkładu, doprowadzając do odkształceń i pęknięć korpusu.

Gwałtowne otwieranie drzwi wkładu w momencie załadunku paliwa, może spowodować wsteczne cofanie się dymu, powinno się uczulić na takie sytuacje klientów, gdyż często zdarza się, iż wyciągają błędne wnioski co do prawidłowej instalacji urządzenia. W pomieszczeniu z kominkiem powinna zostać zapewniona prawidłowa wentylacja. Niezwykle istotne jest sprawdzenie szczelności komina, zwłaszcza ciągu, jego odpowiedniej długości oraz drożności. Klient powinien być świadomy, iż prawidłowe funkcjonowanie paleniska może być zakłócone przez warunki atmosferyczne, np.: podczas silnych wiatrów może wystąpić zbyt duży ciąg kominowy, a podczas mgły - jego zanik.

Przepisy Prawa Budowlanego narzucają na każdego posiadacza kominka bądź pieca obowiązek wykonania takiego przeglądu co najmniej raz w roku. Jeszcze lepiej, gdy instalacja sprawdzana jest dwa razy w roku - przed jej uruchomieniem (przed sezonem grzewczym), i po jego zakończeniu. Nie wszyscy klienci jednak zdają sobie z tego sprawę i należy im to uzmysłowić.